Wanneer mediation?

Mediation is een goede manier om een conflict op te lossen. Dat kan een conflict zijn met een persoon, een bedrijf of een instantie. Zoals een conflict:

  • tussen buren, bijvoorbeeld bij geluidsoverlast
  • tussen leerlingen op een school
  • over een leerling tussen ouders en leerkracht(en)
  • tussen werknemers in een bedrijf of organisatie
  • tussen een leidinggevende en een werknemer
  • tussen partners/ouders in een gezin
  • over een omgangsregeling voor de kinderen
  • tussen ouder(s) en kind
  • tussen kinderen onderling
  • over de erfenis na het overlijden van (een van) de ouders.

Geen advocaat
Als u voor mediation kiest, zoekt u met elkaar naar een uitkomst waar u zich allebei in kan vinden. Onder mijn leiding maakt u met elkaar afspraken voor de toekomst. De gang naar een advocaat of rechter is dan niet nodig.

Ook voor de toekomst
Mediation is bij uitstek geschikt voor de oplossing van uw conflict als u ook in de toekomst nog met elkaar te maken zal hebben. Bijvoorbeeld als u familie van elkaar bent, of buren. Dat komt omdat de partijen evenveel te zeggen hebben bij het bespreken van het conflict en het kiezen van een oplossing.

Rijksoverheid
Bekijk hier het advies van de overheid rond het inschakelen van een mediator versus een advocaat.