De Uitkomst In Actie

In April is een artikel verschenen over Mediation praktijk De Uitkomst in het huis aan huis blad In Actie. Dit blad is verspreid in de regio Delft. Ziehier het resultaat waar ik best trots op ben.

Mediation kan een uitkomst zijn bij burenruzies.  Ik veel ervaring in het mediaten van burenconflicten..